A capella

(it. I kapellet) Korall-musikk sunget uten akkompagnement av instrumenter.