Ad libium

Etter behag, det vil si tempo bestemmes av utøveren.