Arie

En enestående melodisk seksjon av et stort vokal-verk (opera, kantate, oratorie) sunget av solostemmer med instrumental eller okrestralt akkompagnement. En arie står i kontrast til de mer snakke-lignende resitative seksjonene. Det finnes også arier som ikke er del av større verk. I barokken ble noen instrumentale verk kalt arier, slik som temaet i Bach’s Goldberg-variasjoner.