Arpeggio

(it. Fra arpa eller harpe) Å spille notene i en akkord etter hverandre i stedet for samtidig.