Canon

(lat. styre) Den strengeste form for kontrapunkt. Etter en melodis utgangspunkt i en stemme, må alle påfølgende stemmer immitere den eksakte melodien (note for note), eller med bare minimale forandringer. Melodien må komponeres slik at den lyder riktig når den blir spilt opp i mot seg selv. Imitasjonen kan begynne i en annen tonehøyde, men da må resten av notene også forandres til den nye tonehøyden. Canon’er er vanligvis del i et større verk. Den kanskje mest berømte samling av canon’er finner man i Bach’s “Musikalske offer”. “Ro, ro, ro din båt” er et familiært eksempel på en canon.