Cantabile

(it. syngende) Musikk utøvd i en syngende stil. Termen kan påplusses en tempomarkering, f.eks. “andante cantabile” eller den kan plasseres over en melodisk linje.