Diatonisk

En oktav inndelt i syv-note skala (inneholder varierte kombinasjoner av hele og halve toner). Dur- og moll-skalene er diatoniske. Diatonisk harmoni, som er vårt tonale systemsbase, består av akkorder som bare inneholder de notene som finnes på den diatoniske skala.