Diminuendo

(it. minkende) Indikerer en gradvis senkning i volumet. Synonymt med decrescendo. Kan vises med et symbol kallt hårpinne (>) eller forkortet til dim.