Dissonans

Klangen av to eller flere toner som produserer effekten av råhet eller ustabilitet og som krever “oppløsning” av en konsonans. I likhet til konsonansen er dissonansen avhengig av både innhold og den måten våre lytteegenskaper har blitt kultivert. Noen intervall som ble sett på som dissonante i middelalderen ble sett på som konsonante i renessansen.