Drone

En vedvarende musikalsk klang, ofte en bassnote eller noter. Et instrument eller del av instrument som kan produsere slike klanger kan også kalles drone, slik som dronene på en sekkepipe.