Oppdatert styre- og medlemsliste

De oppdaterte styre– og medlemslistene er nå publisert. Eventuelle feil kan sendes til meg på e-post.