Blås i Det’s Årsmøte 2015

BLÅS i DET’s ÅRSMØTE 2015

Årsmøtet til “Blås i Det” ble avholdt 19. feb. i våre øvingslokaler på Holtan ungdomsskole. Alle saker som ble presentert gikk raskt og greit gjennom nesten helt uten innsigelser eller diskusjon av noe slag. Det nye styret er nesten identisk med det forrige, den eneste endringen er at Børre går ut av styret, og Marianne kommer inn som styremedlem. Og når det gjelder styrevervene, så tar Karl Arild over som leder etter Børre, mens Marianne går inn i vervet som styremedlem. Det nye styret vil med dette få sende en stor takk til Børre for hans meget gode innsats som leder for korpset de siste 2 årene. Tusen takk Børre, alle i korpset setter utrolig stor pris på den innsatsen du har gjort.

Styret i “Blås i Det” for perioden feb. 2015 til feb. 2016 ser da slik ut :

– Leder :                  Karl Arild Berg (Tlf. 92645104, Epost : karl.arild.b@gmail.com)

– Nestleder :          Torunn Jørgensen

– Sekretær :           Kristin Hem Olafsen

– Kasserer :           Bente Jess

– Styremedlem :  Rolf Arne Arnesen

– Styremedlem :  Marianne Røstad

– Varamedlem :   Britt Torp

Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt spennende, musikalsk år, med mange gode musikkopplevelser og sosiale sammenkomster.